Kundeportal (CO2 bevidst)

Synliggør jeres miljøpåvirkning.

Vi har lavet en portal der kan udregne CO2 forbrug og samtidig kan bruges til at opgøre CO2 forbrug til f.eks. miljøstyrelsen eller som en del af årsregnskabet.

Gør dit CO2 regnskab overskueligt og automatisk.

Portalen kan designes til at beregne efter din virksomheds specifikke krav. Vi kan for eksempel dele regnskabet op i et grønt og et sort regnskab, der udregner både produktion og forbrug af grøn og ikke bæredygtig strøm.

Portalen kan altså derfor udregne den CO2-mæssige forskel imellem af et strømforbrug af grønstrøm og strøm som ikke er bæredygtig.

Beregn og vis dine kunders CO2 besparelse, CO2 udledning eller begge.

Beregneren kan bruges til at vise dine kunder, hvad de har sparet i CO2 udledning ved at handle i din virksomhed og ved at bruge dine services. Dette er i forhold til at handle i en virksomhed, der skal fragte igennem Europa. Derudover kan beregneren udregne alle andre forhold som du ønsker omkring dit grønne regnskab om CO2.

Vi har for eksempel lavet en løsning, hvor CO2 beregneren regner kunders sorterede madaffald, om til den energi det har produceret som biogas, ude ved et biogasanlæg og hvor længe det har kunnet forsyne en husstand med varme og el. Samtidig kan kunden med et enkelt klik downloade en grøn PDF-rapport som kan vise kunden selv-  og alle kundens følgere på sociale medier, præcis hvor grønne de er. 

Udregner dit- og dine kunders klimaaftryk.

Portalen vi har lavet, kan skræddersyes til at passe til din virksomheds behov og regner ud fra jeres indsatte nøgletal, også gerne baseret på jeres tal fra ERP-systemer.

I vil altså kunne måle forbruget på alle jeres forskellige services og opstille det så overskueligt og detaljeret som ønsket og trække på data direkte fra jeres ERP-løsning over i portalen hvor jeres kunder kan logge ind og se deres grønne forbrug.

Portal som overholder lovkrav.

EU er allerede begyndt at kræve CO2 regnskab i nogle brancher og der peges på at der i de næste år, vil komme et krav for de fleste virksomheder, at skulle kunne dokumentere sin CO2 udledning. Med vores løsning er du klar til skiftet og kan samtidig fremvise værdiskabende nøgletal til dine kunder og til staten.

En årsrapport med et CO2 forbrug regnskab, i CSR-delen af rapporten, er blevet en populær måde at vise ansvar og åbenhed omkring virksomhedens eksistens i samfundet og vores beregner gør den proces fuldstændig automatisk at udregne. Dette er samtidig med at dine kunder altid har et tilgængeligt CO2 forbrug til rådighed.

Hvordan laver man et CO2 regnskab?

Med vores portal er det nemt at opsætte og redegøre for sine udregninger. Vi indsætter i administrationen bagved, nøgletallene for forbrug eller besparelse og herefter udregner systemet helt automatisk forbrug og besparelser, ud fra de faktorer I selv har defineret.

Det kan f.eks. være en kundes forbrug af jeres service, en købt mængde af en vare, en mængde af besparelse i forhold til en anden løsning og meget mere.

F.eks. vil vores portal kunne opsætte hvor meget en kunde har sparet i CO2, ved at sælge jern eller kobber til genbrug, i forhold til at skulle udvinde og smelte jernmalm og kobber om. Mulighederne er uendelige inden for besparelser og forbrug udregning. Eller en kunde vil kunne se hvor meget CO2 der er blev brugt /sparret ved nedrivning/nedbrydning af forskellige materialer. Systemet er ikke branchespecifikt – da det kan bruges af alle brancher som har et CO2 budskab at vise, overfor sine kunder.

Online kunde- og medarbejder portal til grønt budskab.

Portalen bliver selvfølgelig specielt udviklet til jeres behov. Men den har i sin kodebase, flere forskellige dimensioner. Den kan fungere som en medarbejderportal som du kan bruge aktivt i din drift, til at følge op på tømninger af materiale, services af driftselementer, tidsregistrering. Den har samtidig kundedimensionen, hvor kunder kan logge ind og se hvordan CO2 udledningen forholder sig specifikt til deres forbrug af jeres ydelser.

Portalen kan derfor udgøre en central del af jeres drift, hvis det I står og mangler er et komplet system der kan udgøre hjertets af jeres forretning. Det har vi lavet før.

Portal – integreret til Business Central.

Vores partner Dynamics Inspire er Business Central ERP-specialister. Vi har derfor en direkte livline til business centrale løsninger og integrationer, som er skrædersyet til virksomheder der arbejder med større, længevarende projekter med større CO2 udslip.

Vi kan med fordel opstille medarbejderportaler og kundeportaler der fungerer i flæng med ERP-systemer og vi har lavet sådanne løsninger mange gange før.